Uslovi korišćenja sajta

Ovi uslovi korišćenja ("Uslovi") osiguravaju međusobna prava i obaveze povezane sa korištenjem veb stranice koju koriste Korisnici. Zadržavamo pravo da menjamo ove Uslove bez pređašnjeg obaveštavanja Korisnika. Svaka promjena Uslova će biti objavljena na veb stranici i, prema potrebi, Korisnici će biti obavešteni putem e-maila.

Definicije I

 1. Korišćeni pojmovi koji se koriste u ovim Uslovima imaju sledeće značenje:

Veb stranica znači https://book-of-ra.rs i ostale lokalne verzije istog sajta, koje su prevedene na druge jezike i koje su dostupne na book-of-ra.rs pod domenima ili na odvojenim domenima.

Množine zamenice u prvom licu kao što su Mi, Naš, ili Naših odnosi se na operatora veb sajta. Korisnik znači fizičko ili pravno lice koje pristupa veb sajtu ili koristi isti. Korisnici se takođe mogu nazivati zamenicama u drugom licu, kao na primer Vi ili Vaš.

Garancije imaju značenje koje im je dato u odeljku 5.1 ovih Uslova. Politika zaštite privatnosti i Politika privatnosti znače zaštitu personalnih podataka i ličnu politiku privatnosti veb sajta, koja je specificirana u odeljku 6 ovih Uslova.

Podaci znače sve informacije koje korisnik dostavi na veb sajtu. Kolačić je kratka tekstualna datoteka postavljena na vaš računar od strane Veb stranice ili trećih lica prilikom pristupa Veb stranici. Zakoni o zaštiti podataka znače sve važeće zakone koji se odnose na obradu ličnih podataka, uključujući Direktivu 96/46/EC ili GDPR i sve nacionalne zakone ili propise koji su implementirani. GDPR znači Opšta uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679. Zakon o kolačićima EU znači dirketivu 2002/58/EC Evropskog parlamenta i veća od 12.07.2002. godine, sa izmenama iz 2006. i 2009. godine.

Opšti uslovi II

 1. Veb stranica služi kao pružilac nezavisnih informacija i smernica za pojedince zainteresovane za igranje u internet kockarnicama i ne pruža usluge online kockanja. Sve informacije dostupne na Veb stranici su isključivo informativnog karaktera i ni u kom slučaju se ne smeju smatrati pravnim savetom.
 2. Trudimo se da informacije koje su objavljene na Veb stranici budu tačne, ali zbog konstantno promenjivog okruženja kockanja na internetu, ne možemo garantovati tačnost informacija postavljenih na Veb stranici. Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom informacija koje ste pronašli na Veb stranici.
 3. Veb stranica sadrži linkove ka eksternim Veb stranicama trećih lica. Veb stranica ne utiče na sadržaj tih Veb stranica trećih lica i ne snosi nikakvu odgovornost za objavljeni sadržaj na istima. Preporučujemo vam da detaljno pročitate sve uslove i pravila korišćenja tih veb stranica trećih lica pre sudelovanja u bilo kojim kockarskim aktivnostima na istim.
 4. Pristupanjem i korištenjem Veb stranice, Korisnik daje svoju saglasnost sa ovim Uslovima i Pravilnikom o zaštiti privatnosti i potvrđuje da ih razume i da će se pridržavati ovih Uslova i Pravila zaštite privatnosti.
 5. Želimo obavestiti korisnike kao subjekte podataka čiji se lični podaci obrađuju putem Veb stranice, da iskazivanjem pristanka na formularu Pravilnika o zaštiti privatnosti daju i nekoliko pristanaka na obradu njihovih ličnih podataka potrebnih za ispravnu upotrebu Veb stranice u skladu s ovim Uslovima. Za više informacija o obradi korisničkih podataka, pogledajte odeljak 6 ovih Uslova.
 6. Pristupom na Veb stranicu, Korisnik koji je fizičko lice potvrđuje da ima 18 godina, da je punoletan i da ima punu poslovnu sposobnost. Pristup sajtu je ograničen licima koja nemaju 18 godina, ili imaju manje potrebnih godina za online kockanje po jurisdikciji njihovih država. Odgovornost korisnika je da utvrdi da li je zakonito kockati se putem interneta u okviru jurisdikcije njegove države, kao i proveriti bilo koje druge zakonske zahteve koji su na snazi.
 7. Korisnicima koji dolaze iz određenih zemalja ili teritorija možemo ograničiti pristup čitavoj Veb stranici ili određenim delovima Veb stranice ili sadržaja kako bismo delovali u skladu sa lokalnim zakonodavstvom.
 8. U slučaju da Korisnik utvrdi bilo kakvu netačnost informacija objavljenih na internet stranici ili veruje da Veb stranica na bilo koji način nije u skladu sa zakonodavstvom zemlje Korisnika, molimo vas da nam se obratite na [email protected]. Namera nam je uložiti sve napore da delujemo u skladu sa zakonodavstvom i propisima svih zemalja u kojima je naš sajt dostupan Korisnicima.
 9. U slučaju da bilo koji dio Uslova nije u skladu sa zakonodavstvom zemlje Korisnika, ostali delovi Uslova ostaju na snazi.
 10. Logotipi, zaštitni znakovi, žigovi i tekstovi Book of Ra objavljeni na Veb stranici predstavljaju naše intelektualno vlasništvo. Logotipi i zaštitni znakovi online kazina, provajdera kockarskih igara i usluga podležu pravima intelektualne svojine koja pripadaju odgovarajućim operaterima tih kazina, kockarskim platformama i servisima za transfer novca. Mi objavljujemo ove logotipe i zaštitne znakove na našem Veb sajtu samo u svrhu upućivanja na usluge koje pružaju dotični vlasnici zaštitnih znakova (nominalno fer korišćenje). Kopiranje sadržaja na druge veb stranice dopušteno je samo uz aktivne do-follow backlink-ove u obliku <a> html oznake ili uz naše prethodno odobrenje. Sadržaj i delovi sadržaja mogu se ponovo objaviti na veb stranici Wikipedia.org sa no-follow backlink-ovima <a> html tag).

Pravila foruma III

 1. Korisnik prilikom ulaska i korištenja foruma potvrđuje da ne objavljuje nijedan materijal (post, link ili sliku) koji je lažan, klevetnički, netačan, nasilan, vulgaran, pun mržnje, uznemiravajući, opscen, nepristojan, seksualno orijentisan, preteći, diskriminatorski, invazivni za privatnosti druge osobe, zaštićen autorskim pravima bez izričitog pristanka vlasnika autorskih prava ili da objavljuje bilo koji materijal ili podatke koji na bilo koji drugi način krše bilo koja prava trećih strana ili primenjive zakone.
 2. Sve zabranjene aktivnosti ili ponašanja, uključujući objavljivanje iste poruke na više tema ili delova foruma, spamovanje, flooding, korištenje lančanih poruka, piramidalne šeme, objavljivanje promocija, reklama, marketinških materijala ili bonusa, ili slanje masovnih privatnih poruka ili e-mail poruka su strogo zabranjene.
 3. Bilo kakvo ponašanje tog tipa neće se tolerisati i ako se takvo ponašanje prepozna, naš tim administratora zadržava pravo uklanjanja, uređivanja ili zatvaranja bilo koje teme ili korisničkog računa u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.
 4. Poruke objavljene na forumu izražavaju stavove i mišljenja pojedinih korisnika formua i ni na koji način ne odražavaju naše stavove ili mišljenja. Administrativni tim Veb stranice ne čita aktivno i ne pregledava konstantno poruke objavljene na forumu i ne odgovaramo za sadržaj bilo kakvih postova na forumu.
 5. Zadržavamo pravo otkrivanja korisnikovog identiteta (ili bilo kojeg drugog srodnog podataka prikupljenog na Veb stranici) nadležnim organima u slučaju bilo koje formalne žalbe ili pravnog postupka pokrenutog kao rezultat bilo koje situacije izazvane korisnikovom aktivnosti na forumu.

Usluga posredovanja u sporovima IV

 1. Web stranica pruža besplatnu uslugu posredovanja u sporovima sa ciljem rešavanja pritužbi koje su podneli korisnici, a koje proizilaze iz igračkih transakcija protiv bilo kojeg online operatora kockanja, bez obzira na veličinu spornog iznosa. Korisnici mogu podneti žalbu, tako što će ispuniti obrazac, koji se nalazi ovde.
 2. Podnošenjem žalbe na Veb stranici, Korisnik nas ovlašćuje da ga zastupamo u sporu sa konkretnim online operaterom i potpisuje pristanak da će nakon podnošenja žalbe aktivno učestvovati u raspravi i postupku posredovanja. U individualnim slučajevima od Korisnika se može tražiti ili da (i) pošalju e-mail autorizacije (u formi koja se može download-ovati ovde) odgovarajućem online operateru ili da (ii) nama daju formalnu punomoć za zastupanje u procesu medijacije protiv online operatera, koji formular možete preuzeti ovde.
 3. Podnošenjem žalbe na Veb stranici, Korisnik nas ovlašćuje da od određenog online operatora igara na sreću zatražimo i/ili primimo sve podatke i informacije koji se odnose na Korisnikov račun u konkretnom kazinu, registracione detalje, informacije o aktivnosti naloga i/ili bilo koje druge podatke koji bi mogli pomoći da se problem u potpunosti identifikuje i da dođe do pravičnog rešenja.
 4. Zadržavamo pravo odbiti rešavati ili prestati rešavati žalbu u bilo kojem trenutku ako je žalba neozbiljne prirode ili Korisnik ne sarađuje u postupku upravljanja pritužbom i posredovanju ili ne pruži dovoljno dokaza koji bi potvrdili pritužbu korisnika, Korisnik je očigledno prekršio pravila online kazina ili online operatora igara na sreću ili u slučaju kada korisnik u komunikaciji s timom veb stranice zlostavlja, omalovažava, nipodaštava ili prijeti bilo kome iz tima.

Garancije V

 1. U nekim slučajevima, možemo, ali ni pod kakvom zakonskom obavezom, da garantujemo isplatu Korisnicima koji igraju u određenim online platformama koje su objavljene na našoj Veb stranici, garantujući isplatu pojedinačnih novčanih nagrada ili isplatu novca koji je ostao na računu Korisnika, ako uprkos legitimnom zahtevu Korisnike, taj operator odbija da izvrši isplatu traženog iznosa "Garancija").
 2. Garancija je limitirana na iznos od 10.000 EUR (ili jednak iznos u nekoj drugoj valuti, po kursu Centralne Evropske banke na dan traženja isplate) po Korisniku.
 3. Garancije se primjenjuju samo na isplate pojedinačnih novčanih nagrada ili iznosa na računu Korisnika od strane online platformi za kockanje koje su na našem sajtu označene pečatom „Plaćanje zagarantovano" u vreme Korisnikove registracije na tu online platformu za kockanje.
 4. Mi plaćamo Garanciju pogođenom Korisniku, samo ako:

je registracija Korisnika na toj online platformi izvršena preko linka koji je dostupan na našem sajtu. Preporučujemo vam da se obratite korisničkoj podršci odgovarajuće online platforme za igre na sreću kako biste proverili da li je registracija vašeg naloga izvršena putem linka objavljenog na sajtu; Korisnik je podneo prigovor na sajtu u skladu sa odeljkom 4 ovih Uslova i mi odlučujemo, prema vlastitom nahođenju, da je određena online platforma za kockanje postupila protivno pravilima našeg kodeksa za fer kockanje.

Politika zaštite privatnosti VI

Ova Pravila o privatnosti odnose se na korisnike Veb sajta, kao i na vlasnika i operatera Veb stranice. Privatnost podataka korisnika shvatamo vrlo ozbiljno. Ovo se pravilo primjenjuje na sve Podatke koje smo prikupili ili koje su nam pružili korisnici u vezi sa korištenjem ove Veb stranice.

Opseg Politike zaštite privatnosti

Ova Pravila o privatnosti odnose se samo na naše postupke i postupke Korisnika u vezi sa ovom Veb stranicom. Ova pravila se ne odnose na bilo koje druge veb stranice kojima se može pristupiti sa ove Veb stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo kakve linkove do online kazina.

U svrhu primjenjivih zakona o zaštiti podataka, mi smo "kontrolor podataka". To znači da Mi odlučujemo o načinu i količini Podataka koji se prikupljaju i procesuiraju.

Prikupljeni podaci

Mi možemo prikupiti sledeće podatke koji uključuju lične podatke naših Korisnika u skladu sa pravilima o privatnosti:

Kontakt informacije kao što su email adresa Automatski skupljamo informacije kao što su IP adresa, tip brausera koji koristite i operativni sistem

Kako se Podaci prikupljaju

Mi prikupljamo podatke na sledeće načine:

Podaci koje Nam dostave Korisnici Podaci koje prikupimo automatski

 1. Podaci koje Nam dostave Korisnici

Mi sakupljamo Podatke od Korisnika na različite načine, na primer:

Kada nas Korisnici kontaktiraju putem sajta, putem e-maila ili na bilo koji drugi način Kada Korisnici podnose prigovore u svrhu poboljšanja Naših usluga (međutim, Korisnici nisu dužni pri podnošenju Prigovora da dostave e-mail ili neke druge Podatke)

 1. Podaci koje prikupimo automatski

Neki Podaci se prikupljaju automatski kada Korisnici pristupe sajtu, na primer:

Mi automatski prikupljamo neke podatke o vašoj poseti sajtu koji uključuju vašu IP adresu, datum, vreme i učestalost vaših poseta i način na koji komunicirate sa sadržajem Veb stranice; ove nam informacije pomažu u poboljšanju sadržaja Veb stranice i njenih karakteristika.

Mi prikupljamo Podatke automatski putem kolačića, u skladu sa podešavanjima na vašem računaru. Za više informacija pogledajte odeljak 6.10.

Naša upotreba Podataka

Bilo koji od gore navedenih Podataka povremeno će nam biti potrebni kako bismo Korisnicima omogućili najbolje moguće iskustvo korištenja sajta. Konkretno, Podaci se mogu koristiti iz sljedećih razloga u skladu sa ovim Pravilima o privatnosti:

poboljšanje naših proizvoda ili usluga druge svrhe u koje nam je Korisnik dobrovoljno dostavio podatke Vaše podatke možemo koristiti u gore navedenu svrhu ako smatramo da je to potrebno radi naših legitimnih interesa. Ukoliko niste zadovoljni sa time, imate pravo prigovora u određenim okolnostima (videti odeljak 6.7). Mi ne delimo, iznajmljujemo i ne prodajemo lične podatke o Našim Korisnicima drugim ljudima ili kompanijama.

Čuvanje podataka

Mi koristimo tehničke i organizacione mere da zaštitimo vaše podatke:

Čuvamo vaše podatke na sigurnim serverima Samo administrator sajta može pristupiti Podacima Mere zaštite vaših podataka uključuju mere za rešavanje svih sumnjivih delatnosti u vezi podataka. Ako sumnjate na bilo kakvu zloupotrebu, gubitak ili neovlašteni pristup Vašim podacima, javite nam se na: [email protected].

Vaša prava

Imate sledeća prava u vezi da vašim Podacima:

Pravo na pristup - pravo da u svakom trenutku zatražite kopiju informacija koje imamo o vama ili pravo da zatražite da takve podatke modifikujemo, ažuriramo ili brišemo. Ako nam je to zakonski dozvoljeno, možemo odbiti vaš zahtev. Ako odbijemo Vaš zahtev, rećićemo Vam zašto smo vas odbili. Pravo na ispravku - pravo na izmene Vaših podataka, ako su netačni Pravo na brisanje - pravo da zatražite brisanje ili uklanjanje Vaših podataka iz naših sistema Pravo ograničavanja naše upotrebe Vaših podataka - pravo da nas blokirate u korištenju vaših podataka ili ograničite način na koji ih možemo koristiti Pravo na prenosivost podataka - pravo da tražite da premestimo, kopiramo ili prenosimo Vaše podatke Pravo na prigovor - pravo prigovora na našu upotrebu Vaših podataka Da biste izvršili upit na bilo koja od gore navedenih prava ili povukli pristanak na obradu Vaših podataka, molimo Vas da nas kontaktirajte na: [email protected]. Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji ste uložili žalbu u vezi sa načinom na koji rukujemo sa vašim podacima, vašu žalbu možete uputiti nadležnom telu za zaštitu podataka. Važno je da podaci koje imamo u vezi sa vama budu tačni. Molimo Vas da nas informišete ako se Vaši podaci menjaju u periodu dok ga čuvamo.

Linkovi ka drugim sajtovima

Veb stranica pruža linkove ka drugim sajtovima. Iako vršimo recenzije tih sajtovi i stavljamo linkove ka njima, mi nemamo kontrolu nad tim sajtovima i nismo odgovorni za sadržaj na istima. Politika privatnosti se ne proširuje na korišćenje tih sajtova. Savetujemo vam da pročitate pravila o privatnosti drugih veb stranica pre upotrebe.

Promene vlasništva i kontrole poslovanja

Sa vremena na vreme možemo proširiti ili smanjiti naše poslovanje i to može uključivati ​​prodaju i / ili prenos kontrole nad celim ili delom veb stranice. Podaci koje daju korisnici će se, tamo gde su relevantni za bilo koji deo našeg poslovanja, preneti novom vlasniku ili novoj kompaniji pod uslovima ove Politike privatnosti, te će im biti omogućeno korištenje podataka u svrhe u koje je bio prvobitno dostavljen nama. Ukoliko dođe do toga, mi ćemo preduzeti korake s ciljem da osiguramo da vaša privatnost bude zaštićena.

Kolačići

Veb stranica može postavljati i pristupati određenim kolačićima na vašem računaru. Mi koristimo kolačiće da bismo poboljšali vaše iskustvo korištenja veb stranice. Pažljivo smo odabrali ove kolačiće i preduzeli smo korake kako bismo osigurali da vaša privatnost bude zaštićena i poštovana u svakom trenutku. Svi kolačići koje koristi ova veb stranica koriste se u skladu sa važećim EU Zakonom o kolačićima. Možete odabrati da omogućite ili onemogućite kolačiće na vašem internet brauseru. Većina internet pretraživača po defaultu prihvata kolačiće, ali to se može promeniti. Možete odabrati brisanje kolačića u bilo kojem trenutku; međutim, time možete izgubiti sačuvane podatke koji vam omogućavaju brži i efikasniji pristup sajtu. Celokupna politika o kolačićima dotupna je ovde.

Opšta

Ne možete preneti nijedno svoje pravo prema ovim Pravilima o privatnosti na bilo koju drugu osobu. Naša prava možemo preneti u skladu sa ovim Pravilima o privatnosti tamo gde razumno verujemo da vaša prava neće biti ugrožena. Ako bilo koji sud ili nadležno telo utvrdi da je bilo koja odredba ove Politike privatnosti (ili deo bilo koje odredbe) nevažeća, nezakonita ili nesprovediva, ta će se odredba ili deo odredbe, u meri u kojoj je to potrebno, smatrati izbrisanom i neće uticati na valjanost ostalih odredbi ove Politike privatnosti.

Završne odredbe VII

 1. U slučaju razlike između jezičnih verzija na engleskom i drugim jezicima, primenjuje se verzija na engleskom jeziku.
 2. Ovi uslovi se mogu promijeniti bilo kada bez prethodne najave.